Seināi

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Klaštōrs be kīrki en Seināmans

Seināi - mīstan en dēiniskai Sūdawan prei appin Seinā be prei azzaran Seinā.

Sēinan mistas zentlin

Istōrija

  • 1593 - Seināi pastāi gruntintan. En šan kērdan dēiniska Sūdawa bēi Laītawas delīks
  • 1655-1660 - Seināi pastāi degīntan pra šwēdinins.
  • 1795 - Sēinai engūbi en Prūsan.
  • 1807 - Seināi engūbi en Waršuwiskan Ercōgistan (Prankrīkis prōtektōrats)
  • 1815 - Seināi engūbi en Mackālijan
  • 1918 - Seināi etkūmps engūbi en Laītawan.
  • 1919 - Pōlai etimmusis Sēinans laītawjamans.
  • 1945 - Seināi etkūmps pa pōliskan waldīsnan.
Persōniskas pagaptis