Semba

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Prūsas tāutaskarti sen Semban

Semba (pōl. Sambia, laīt. Semba, mik. Samland) — Deināprusijas regiōni, kwēi būwinins sembai. Pirmarēizan paminītan pra Adaman Brēminiskan en 1073 m. Prūsai enbuwwinusis regiōnin en VI-XI mettasimtu. Semba lānza na Baltijas Jūres Sembas pussisalai — ērgi Prēigaran en pusideinammans, ērgi Dēimin en deinammans. Sen XIII mettasimtan regiōni bēi ōkupatan pra Miksin urdenan. En XIII metassimtas wangai stwi buwinnusi 22,000 semban. En sakkin 1946 m. regiōni bei etīmtan pra Sōvetans pa antrai passaulis kareūsnan. Ukamūisesan mīstan ast Kunnegsgarbs.

Persōniskas pagaptis