Siwā kīla

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
sīwa kīla

Siwā kīla (Motacilla alba) - līkutas pippelas pērgimi iz sēimin Motacillidae.

Pērgimis glāubai

Tūlins pippelis sen laīban zēisnan be kōntrastiskan, kīrsnai-gaīlai-sīwan ebplāugzdinsnan.

Sirzdas ermattausnas

  • kērmenes ilgan zūrgi 20 cm
  • iztēnstisku stēisan skreīlin zūrgi 30 cm
  • swars zūrgi 23 g

Lāndan

Malkai wudāi, gabtan en skrāiseņu anga na zemmin

Persōniskas pagaptis