Skallawa

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Prūsas tāutaskarti sen Skallawan

Skallawa - prūsiskan gintiskan teritōrijan, kawīdan bēi na abbans zemmas Mīmelis appis pāusans. Pastāi erkareūtan pra Urdenan en 1277, kaddan galwas pils - Raganīti dāi si. Skallawa arāikaui sen Jātawan en pusideinadeinammans, sen Nadrāuwan en pusideinammans be sen Laītawan en zeimammans. En wakarammans ast Kursinmari. Tēnti regiōns ast padelītan sirzdau Kunnegsgarbas Skrittin be Laītawan.
Galwas mistāi: Raganīti, Tilzi, Lazdīnai, Gastas, Pagīgei, Silutti.

Persōniskas pagaptis