Skandā

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Skānda iz pippelas dīran, iz pussideiniskai-dēiniskan. En tālaišasmu planan Alnāsteini

Skandā (pōl. Skanda, miks. Skanda See) - azzaran en wakkariskai Galindan, prei dēiniskan Alnāsteinis krāntiskwan. Skandas krānts ast paaūgtan sen meddin, na krāntan tūlin strandas. Na azzaran līkuta salā.

  * Wīrsawisku: 51 ha
  * Maksimāla gillisku: 12 m
  * Sirzdā gillisku: 5,8 m

Ukadeznai zukkai

En kitēimans billins
Persōniskas pagaptis