Tattarwas

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Tattarwas wīriks

Tattarwas (Tetrao tetrix) - debīkas pippelas pērgimi iz sēimin stēisan gertiskan (Phasianidae).

Enbūwinsnas areālin

Enbuwinna skujjan meddin zōnin en zēimiskai be sirdai Eurāzijai ezze Debbai Britānijan ērgi dēiniskan Āzijan. Ast enskajjints, ni wāndrawints pippelis.

Pērgimis glaubāi

Eīskus gīmtas dimōrfismus. Wīriks ast kīrsnan sen metalliskan blīngan, Skreīlis ast timrakukkan sen dwāi gaīlins sawinzlins. Paskreīlisku be pastaggisku gaīlin. Staggas plāugzdas ast izwinaīnai pakreīwintan. Kīrsa akkins ast wūrmi nagā keutā. Wīrikai turri kīrsnan snappan be siwakukkans naggins, ebplāugzditan ērgi pīrstans.

Gennika ast mazzan. Wīrsus ast brūnan sen rūdans mīlinans. Zems be grawwai lāukaisin. Gailā pastaggisku, stags enpjaūtan. Šai maldāi ast palīgu gennikai.

Tatarwāi ast palīgu gertammans pa debban be kāigi gertammans padīnga tenēimans spaktaūtwei en zigzdai. Enkērdai debban passalin tenēi enkappa si en snāigu.

Sirzdas ermattausnas

  • Kērmenes ilgan: z. 45 cm (gennika), z. 62 cm (wīriks)
  • Skreīlin segsnā: 72 cm (gennika), 95 cm (wīriks)
  • Swārs: 750-1400 g
Persōniskas pagaptis