Thor

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Thor

Thor (prusicizītan Tōrs, wūraskandināwiskai Þórr - prūsiskai tulkautan Perkūns) - aīns iz galwas dēiwans stesses Skandināwiskan mitolōgijan iz Åsa dināstijan. Pussideiniskai tāns bēi pabilītan Donner - Dōnars. Thor ast perkūnan be kāukas dēiws, dēiws stesse gīwis spārtan, burristan. Tāns dāst sūjin, āustan, tāns dīgi papekāi buttan be salūbiskwan. Ōdinas be Jördas sūns, wīrs stesses Sif.

Tōrs bēi laikātan, kāigi walnan per zmūnins nikāi Ōdins. Tāns bēi pat subs nērtingi kāi Ōdins, adder ni bēi tīt niizprestaminan.
Tāns bēi pawaidīntan deznimai tīt: wīrs sen ilgan wūrmin bārdan be swajjan kūjan Mjöllniran en rānkai - sta'st tenesses spārtiskwas zentlin. Tenesse swintan garrin ast anzans. Tāns pintegaūwa sen rīdwanan, kawīdan tensītan pra wuzukkans. En Ragnarōkas kērdai (Dēiwan wangā) tāns ebwarēi ūlinsnan prīki Midgardas angzdrin - Jormungandan, adder tāns aulaūwa, angzdres ēndas paggan.

Pa tenesse emnin pastāi pabilītan ketwirtā sawaītis deinā (galwai en germāniskamans billins):

  • dāniskai, šwēdiskai, nōrwigiskai - torsdag
  • farēiriskai - tórsdagur
  • sōmiskai - torstai
  • ullandiskai - donderdag
  • miksiskai - Donnersdag
  • ēngliskai - thursday

Dirēis dīgi

Persōniskas pagaptis