Timjāns

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Timjāns

Timjāns (Thymus vulgaris L.) - aūgmens iz sēimin stēisan Lamiaceae Lindl., Labiatae Juss. Pertīnka iz sirzdazemmiskan jūrin.

Morfōlogija

Aūgmens drūktan. Zemā kirnīka sen aūgan ergi 20-30 cm.

Persōniskas pagaptis