Timmars kalmens

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Timmars kalmens

Timmars kalmens (Armillaria mellea) - īdaminas blakīkan krimmas pērgimi iz gaddingin stēisan kalmenin (Armillaria). Aūga en Eurōpas mūiseskwas medemmans.

Swajawīdisku

Weišakērmenei palīgu stesmu prastan kalmenu, adder ast timraisin. Spārtai rettai ast saprōfits, ēst wisaddan ast parazīts stēisan garrin. Šisses pērgimin pertreppenikai ast ukadebbai ōrganizmai pasaūlei - mazzi paaūgtwei wīrsawiskwan ērgi 8,9 km² be turītun ērgi 605 tunnins (tēr pa massin ast mūiseisan garres Populus tremuloides pertreppenikai, kawīdai sēntei tūlin garrin kōlunijas mazzi turītun massin ērgi 6,5 tūsimtan tunnin).

En kitēimans billins
Persōniskas pagaptis