Trakeīnas zirgs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Trakeīnas zirgs

Trakeīnas zirgs - zirgas rassi stesses pertiksnan iz Prūsan.

Pawaidīnsna

Trakeīnas zirgs turri auktumas galwan sen debīkans akkins, Turri Ilgiman winzun be plattun kreklin.

En kitēimans billins
Persōniskas pagaptis