Uml

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Etwertan fōrmatan UML - (ang. Unified Modeling Language) fōrmala bilā. Šlūzi, kāi reprezentīlai infōrmatiskan prōjaktan. Teikātan pra Grady Boochan, Jamesan Rumbaughan be Ivaran Jackobsonan, teinū etwijātan pra Object Management Group.

Persōniskas pagaptis