Wārmi

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Prūsas tāutaskarti sen Wārmin

Wārmi - gintiskan teritōrijan en Prūsai, kawīds bēi enbuwīntan pra wārmins. En deinammans stan arāikaui sen Nātangan be Bartan, en pusideinammans sen Paguddin, be en pusideinawakarammans sen Pameddin. En 1243 praīmtan pra teutōnans iz Miksiskan Urdenan. Ēr 1466 Wārmi bēi prei Urdenan, ezze 1466 ērgi 1772 en Kunnegas Prūsan kāigi autonōmiska regiōni pa bīskupas rikaūsnai. En 1772-1945 pa miksiskai rikaūsnan. Ezze 1945 stan ast Pōlis delīks.
Galwas mistāi: Brūnsibergs, Frambergs, Tōlkemita, Malsakuks.

Persōniskas pagaptis