Wārniskai

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Warni - pippelis iz sēimin stēisan wārniskan
Enbuwīnsnas areālin stēisan wārniskan.
Zallin - gīmtas pērgimis, geltaīnas - intrōducitas pērgimis

Wārniskai (Corvidae) - pippelin sēimi iz rīndan Passeriformes. Turri ēn sin 120 pērgimins, enbuwināntins ēst pastippan swītan (wīdais enbuwīnsnas tāutaskartin).

Swajawīdisku

 • sirzdan anga debīkan
 • spārts snaps
 • prēi tūlins pērgimins galwasbārwi ast kīrsnan, sen blīngan.
 • patūlina si aīnan rēizan en mettan, en ānkstan wassaran, 2-8 pāutai

Gaddingis

 • Platylophus
 • Perisoreus
 • Cyanolyca
 • Cyanocorax
 • Calocitta
 • Cyanocitta
 • Aphelocoma
 • Gymnorhinus
 • Garrulus (bukkawarni)
 • Cyanopica
 • Urocissa
 • Cissa
 • Dendrocitta
 • Crypsirina
 • Temnurus
 • Pica (sarki)
 • Zavattariornis
 • Podoces
Persōniskas pagaptis