Wūrmi musankrimma

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Wūrmis musankrimmas

Wūrmi musankrimma (Amanita muscaria) - pērgimi stēisan krimman iz sēimin stēisan musankrimmiskan (Amanitaceae). Paplattintan en zēimiskan pussikugin ērgi Sirzdazemmiskan Jūrin be Centrālin Amērikan.

Morfolōgija

Keps wūrmin, sen diāmetrin ērgi 20 cm, prei māldans krimmans kūgiskan, prei wūranins plassan. Ēmpirzdan stegtan sen gaīlin keūtan, kawīda prei keppus aūgsnan pastāne izraūtan adder tenesses likkis palikka na keppus wīrsawiskwan kāigi gaīlis spīgsnas.

Naggis aūktas ērgi 20 cm, diāmetris ērgi 3 cm. Ēmpirzdan pilnan, panzdau pāustan. Na naggin ast keūtas prēipirstas sēnts likkis stesse keppus stegsnan.

Terpausnā

Musankrimma turri en sin muskarīnin, ibōtenas rūgtan, muscimōlin kawīdas ast psichoaktīwas substāncis be ast tērpautan en rittumans per sēisnan sen swītan stēisan willin. Prei sāusinsnan ibōtenas rūgtan praēit en muscimōlin, kawīds ast mazzais endaīnan, stesse paggan tērpaui dei sāusans krimmans kawīdas ast mazzais endaīnan nikāi šai prīskai.

Persōniskas pagaptis