Wūrmiwinzus geggals

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Wūrmiwinzus geggals

Wūrmiwinzus geggals - sirdas wāndrawintes pippelas pērgimi iz rīndan be sēimin stēisan geggalin.

Ēnturs

Enbūwinsna

Wūrmiwinzus geggals enbūwina sirdan be dēiniskan Eurōpan, Sibērijan, Perkāukazan, Zēimiskan delīkan stēisan Japānijan be Zēimiskan Amērikan.

Sirdawisku

Sekwai, spārtai paaūgtai undai. En zēiman widātan na jūres krāntans.

Pērgimis glaubāi

En pūrausnas kīsman winzus ast wūrmjai-kukkan. Gaīlawingei laiknāi, galwas wīrsus kīrsnan, na galwan dwāi plāugzdan ragāi. Er pūrausnas kīsman - winzus sīwai-gaīlin, tōnitas bārwis,

Sirzdas ermattausnas

  • kērmenes ilgan: zūrgi 43 cm
  • skreīlin segsnā: 70 cm
  • massi: 0,5-0,9 kg

Lāndan

Īst līkutans zukkans, be bewērbuliskans zwīrins

Persōniskas pagaptis