Welublūnds

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Welublūndas galwā
Welublūndai en Grēkantautai

Welublūnds - palikkis stesse assilin be stesses kaīwin. Ukadeznimai bewēisewingi, tēr 5% stēisan gennikan ast wēisewingi. Izwinaīnai spārtai palīgu zirgu. Karakterīngi ast debīka galwā, ilgas āusis, īnsan winzun sen stalīntin grīwan be tīpiskai zirgiskan staggan sen ilgans skebbelins. En petimmans kakinna 180 cm aūktan.

Welublūndai ast spārtai dargan be spārtai efektīwan en dīlu. Tenēi turri nidebīkans maitāsnas izkīninsnans. Ast tērpautan šlāitewingi en gārbans. Wāisintan en Taūwamans Deinammans, en Āzijai, Afrikai be abbeimas Amērikans. En Prūsai nitērpautan be rettai ebtiktan, adder bēi jāu enpeisātan en Ēlbingas Wirdeīnu.

Persōniskas pagaptis