Widāminan swāikstan

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Swāikstas spektran. Bāngas ilgai en nm
Elaktrōmagnetiskas strīlausnas spektran

Widāminan swāikstan - elaktrōmagnetiska strilausnā, kawīda mazzi būtwei widātan pra zmūnes akkin. Sta ast ebīmsenis sirzdau 380 - 780 nm (ainuntkaddan taūwintan prei 400 - 800 nm). Per kittans zwīrins šis ebīmsenis mazzi būtwei biskin kittan be ast sēitan sen faktan, kāi mūisisku stesses strīlausnan, kawīda preiēit prei zemmin iz Saūlin ast en šismu ebīmsenin.

Saūlis strīlausnas spektran

Saūlis spektran ast taūwu izwanginewīngi kīrsnas kērmenes spektru. Per Saūlis krōnis temperatūrin strīlausnas maksimum ast en wīdaminas swāikstas ebīmseņu. Zemmaisi tappali waīdina Saūlis strīlausnas spektran en šlaitawīdamans ebīmsenins:

Ebīmsenis Bāngas ilgan [nm] Spārtas wīrsawiska kāmstis [W/m2] [%]
tālaisi kirsawīolatisku<350624,5
taūwa kirsawiōlatisku350-400574,2
widāminan swāikstan400-70052238,2
taūwa pōwurmisku700-100030922,6
tālaisi pōwurmisku>100041730,5
pastippa spārtas wīrsawiska kāmstis 1367100,0

Endisnā en atmōsferai

Spektrāla sendelisnā stesses atmōsferas endīsnan
Persōniskas pagaptis