Wladimīrs Toporōws

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Wladimīrs Toporōws

Wladimīrs Toporōws — mackāliskas zināniks, filōlogs, lingwists baltists, «Prūsiskas billin wirdeīnas» autōrs. Wladīmirs Toporōws gimma en 5 līpan 1928 m. en Maskōwai.

Toporōws wanginnuns Mackāliskan Wālstiskan Uniwersitātin be gaūwa filazōfijas doktōras grādan honoris causa en 1988; en 1960 tulkau Dhammapada. Tāns peisāwuns ezze mackāliskan literatūrin (ezze Puškinan, Karamzinan, Turgēnewan, Pīterburgas tekstan stesses mackāliskan kultūrin), baltiskan be mackāliskan mitalōgijan. En swāise prūsiskasmu wirdeīnan Toporōws peisāwuns «Stēisan prūsan prapalsnā ast aumesnā per zmūnijan be zmūneniskwan. Be etteikasnā mazzais delīkas stesses aumestiskan kultūrin senrēisa si jāu sen mōraliskans nōpidans».

Tāns bēi ni tēr streīpstus stesses zinānis mackāliskan akademījan, adder zmūnewingis streīpstus stesses zinānis lattawiskan akademījan. Wladimīrs Toporōws aulaūwa en 5 sallawan 2005 m. en Maskōwai. Tenesmu bēi 78 mettan.

Autōrs stēisan zūrgi 1500 dīlin.

Galwas publikaciōnis:
Dhammapada (1960m., tulkausnā iz Pali billin)
Lōkatwis en slawiskans billins (1961m.)
Prūsiskas bīlan wirdeīnas (1975-1989 m., 5 lāiskai, perlazīnsna ni wangīnuns)
Pagaūsenis stesses laītawiskan peisālistan. Martīns Mažwīdas en kērdas kōntekstu (2001m.)
Pīterburgas tekstan stesses mackāliskan literatūrin (2003m.)

Persōniskas pagaptis