Zāngin rūgtan

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Zāngin rūgtan

Zāngin rūgtas struktūris fōrmuli be mōlekulariska lislē
CAS nummeri: 64-18-6
Kēmiska fōrmuli: HCOOH
Mōlas massi: 46,03 g/mol
Kāmstis: 1 220 kg/m3
Tīrpsnas temperatūri: 281,5 K (8,4 °C)
Bīrgsnas temperatūri: 373,9 K (100,8 °C)

Zāngin rūgtan, HCOOH - ukaprastaisi karbōksiskan rūgtan.

En dabbai

Tinka en nātis sakku be ēndai stēisan wūdan.

Sendāsenei

Zāngin rūgtan sūrai be estrai ast bilītan per zāngitans

Gausnā

En pirmasmu zāngan gaūne di metīlas zāngitan iz anglis monōksidan be metanōlin prei šansēntiskwan stēisan spārtan bāzin, en temperatūrei zūrgi 80 °C be gnesnai stēisan 40 atm:

CH3OH + CO → HCOOCH3

En āntrasmu zāngan šis esters ast hidrōlizitan:

HCOOCH3 + H2O → HCOOH + CH3OH]
Persōniskas pagaptis